Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận email giá tốt
Tài khoản & đơn hàng

1. Làm sao tạo tài khoản trên FamilyDeal

Chọn "Đăng ký" trong giao diện bất kì của FamilyDeal

 

 

Sau đó hoàn tất các thông tin cần thiết cho việc lập tài khoản

 

 

Nếu bạn là thành viên của FamilyDeal, bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ mail và mật khẩu mà bạn đã dùng đăng ký

 

 

2. Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn hàng?

Bạn cần phải đăng nhập để xem các đơn hàng đã đặt.

Bạn cũng có thể thay đổi thông tin các nhân trong mục "Tài khoản của tôi"
 

 

3. Làm thế nào để quản lý đơn hàng ?

Việc thay đổi đơn hàng được diễn ra sau khi bạn đăng nhập, thông tin về các đơn hàng trong quá khứ sẽ được liệt kê 

 

 

 

4. Làm sao để đăng ký nhận thông tin khuyến mại?

 

Bạn có thể vào mục quản lý tài khoản để đăng ký nhận email từ những thành phố mà bạn quan tâm.

 

5. Làm sao để ngưng nhận email khuyến mại?

 

Tại cuối mỗi email FamilyDeal gửi ra luôn có link "Unsubscribe". Nếu không muốn nhận thông tin khuyến mãi từ thành phố này, bạn nhấn vào link này và làm theo hướng dẫn.

 

6. Nếu tôi quên mật khẩu thì phải làm sao?

 

 

Bạn vui lòng nhập email đã đăng kí và nhấn vào nút " Đặt lại mật khẩu"

1